นายกรัฐมนตรี ระบุการแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมาย IUU ได้ นับเป็นความสำเร็จของคนไทยทั้งประเทศ เดินหน้ารักษาความยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่ออนาคต

12/01/2019 15:00
 

              พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงความสำเร็จในการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม  ว่า นับเป็นความสำเร็จของประเทศไทยในการยกระดับการทำประมงเชิงพาณิชย์ไปสู่มาตรฐานสากล ตลอดจนส่งเสริมการประมงอย่างยั่งยืน ขณะที่ในปีนี้ ประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนสามารถแสดงบทบาทสำคัญในการนำพาประเทศเพื่อนบ้านของไทยเข้าสู่ “การปฏิรูปภาคการประมง” ในลักษณะเดียวกัน โดยผลักดันการจัดทำนโยบายประมงอาเซียน ให้มีผลเป็นรูปธรรม รวมถึงการจัดตั้งคณะทำงานร่วมอาเซียนเพื่อป้องกันและปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมาย เพื่อเป็นกลไกการป้องกันการทำประมง IUU ของภูมิภาค ขณะเดียวกัน ไทยในฐานะผู้ผลิตและส่งออกอาหารทะเลรายใหญ่ อันดับ 4 ของโลก นอกจากจะร่วมรับผิดชอบกับประชาคมโลกในการรักษาทรัพยากรทางทะเลและการทำประมงตามหลักสากลแล้ว ไทยยังต้องเดินหน้าในเรื่องการบริหารจัดการประมงและการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อขจัดปัญหาการทำประมง IUU ให้หมดไป และเพื่อรักษาความยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำของประเทศไว้ให้สมบูรณ์ที่สุดด้วย.
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
2,196
ทั้งหมด
345,611