แม่ทัพภาคที่ 4 สั่งกำลังพลดูแลความปลอดภัยวันเด็กแห่งชาติเต็มที่ สแกนเข้มทุกหมู่บ้าน

12/01/2019 10:00
 

         พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 และ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวถึงมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลาเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ว่า ทุกหน่วยงานยังคงจัดงานวันเด็กตามปกติ ซึ่งทางหน่วยทหารที่ตามปกติมีมาตรการการรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอยู่แล้ว แต่ในวันสำคัญที่มีเด็กและผู้ปกครองจำนวนมากออกมาร่วมงาน ดังนั้นจึงได้กำชับกำลังพลทุกหน่วยรวมถึงได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการมีมาตรการที่เข้มข้นเพิ่มขึ้น ลงรายละเอียดไปทุกจุด ทุกอำเภอ ทุกตำบล ทุกหมู่บ้าน ซึ่งที่ผ่านมาผู้ก่อเหตุความรุนแรงพยายามทำทุกวีถีทาง ทางฝ่ายรัฐก็พยายามจะป้องกันและปราบปราบอย่างเต็มความสามารถ จึงอยากให้ประชาชนมั่นใจว่าทางกองทัพภาค 4 กองรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 จะดูแลความปลอดภัยอย่างเต็มที่  
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
2,317
ทั้งหมด
345,732