รัฐบาล เตรียมตั้งกองทุนบริหารจัดการประมง เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนให้กับผู้ที่อยู่ในภาคการประมง ภายหลังอียูปลดธงเหลืองให้กับการทำประมงของไทย

11/01/2019 08:00
 

            พลโท คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 ครั้งที่ 1/2562 ที่มีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงการดำเนินการหลังสหภาพยุโรป หรืออียู ปลดธงเหลืองให้กับการทำประมงของไทย ว่า หลังจากนี้จะต้องมีการดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อยกระดับมาตรฐานการทำประมงของไทยอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านของการจัดระเบียบการประมง การดูแลทรัพยากรสัตว์น้ำ การรักษาสมดุลทางทะเล การมีกฎหมายและการบังคับใช้อย่างจริงจัง รวมถึงการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน    นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบแนวทาง การตั้งกองทุนบริหารจัดการประมง เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนให้กับผู้ที่อยู่ในภาคการประมงของไทย ใช้ในการส่งเสริม พัฒนาการประมง ตั้งแต่ระดับชุมชน รวมทั้งยังมีแนวทางดูแลผู้ที่ถูกยกเลิกทะเบียนเรือและต้องนำเรือออกนอกระบบ รวมถึงการส่งเสริมการประมงชายฝั่งให้เกิดความยั่งยืน และในโอกาสที่ประเทศไทยจะรับหน้าที่ประธานอาเซียนก็จะผักดันให้เกิดการแก้ปัญหาการทำประมงในระดับภูมิภาค
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
5,239
ทั้งหมด
642,789