ศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพภาคที่ 4 บูรณาการ 14 จว.ภาคใต้แก้ปัญหายาเสพติดเชิงบูรณาการ

16/12/2018 10:00
 

            พล.ท.พรศักดิ์   พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพภาคที่ 4 ชี้แจงนโยบายการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้  แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 ทัพเรือภาคที่ 3 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 ภาค 9 รวมถึงผู้แทนหน่วยงานราชการ ซึ่งรับผิดชอบการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ภาคใต้ ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ได้เน้นย้ำการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเร่งด่วนในห้วง 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 -มกราคม 2562  สำหรับแนวทางการแก้ปัญหาจะนำปัตตานีโมเดลมาเป็นแนวทางด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการการขับเคลื่อนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ทำงานแบบบูรณาการร่วมของทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครองและสาธารณสุขโดยเริ่มจากการเอกซเรย์ผู้เสพผู้ค้าในแต่ละพื้นที่ก่อนดำเนินการคัดกรองและนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดเข้มซึ่งจะมีการแยกผู้เสพออกจากผู้ค้ารายย่อย เพื่อลดการขยายเครือข่ายเมื่อผู้เสพผู้ค้ารายย่อยผ่านกระบวนการบำบัด ซึ่งจะบูรณาการร่วมจากทุกหน่วยติดตามความเป็นอยู่และตรวจปัสสาวะผู้ผ่านการบำบัดทุก ๆ 1 เดือนเพื่อไม่ให้กลับมาเสพซ้ำและสร้างชีวิตใหม่สู่สังคม.
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
1,371
ทั้งหมด
339,481