โฆษกกรมสรรพากร เผย มาตรการลดหย่อนภาษีจากการซื้อสินค้า 3 ประเภท ต้องซื้อระหว่าง 15 ธันวาคม ถึง 16 มกราคม และต้องมีใบกำกับภาษีแบบเต็ม

06/12/2018 12:00
 

             นายปิ่น สุรัสวดี โฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง เรื่องมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมเกษตร ชุมชนและทุนมนุษย์ หรือช้อปช่วยชาติ เพื่อใช้สนับสนุนให้เกิดการใช้จ่ายสินค้าในช่วงปลายปี กับสินค้า 3 ประเภท ได้แก่ สินค้า OTOP หนังสือ และสินค้าประเภทยางรถยนต์ โดยสามารถนำหลักฐานการซื้อสินค้าดังกล่าวไปหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท โดยเป็นการซื้อระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ถึง 16 มกราคม 2562  ส่วนของสินค้า OTOP สามารถซื้อได้ทุกประเภทผลิตภัณฑ์แต่ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ OTOP จากกรมการพัฒนาชุมชนและต้องมีใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบโดยระบุชนิดสินค้า OTOP ให้ชัดเจน  สำหรับหนังสือ จะครอบคลุมหนังสือที่เป็นตัวเล่มทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รวมไปถึงหนังสือที่อยู่ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์หรือ E-Book แต่จะไม่รวมนิตยสารและหนังสือพิมพ์ โดยจะต้องซื้อจากผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และจะต้องมีหลักฐานการซื้อสินค้าเป็นใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ  รวมไปถึงการเปลี่ยนยางรถสำหรับยางล้อรถยนต์ ยางล้อรถจักรยานยนต์ และยางล้อรถจักรยาน จะต้องซื้อยางที่ผลิตจากยางพาราของการยางแห่งประเทศไทย โดยจะมีการออกเป็นคูปองให้กับผู้ซื้อยาง 1 ใบ ต่อยาง 1 เส้น
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
5,145
ทั้งหมด
642,695