กระทรวงสาธารณสุข เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์รองรับกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก

06/12/2018 08:00
 

               นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์รองรับกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ที่จัดขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับทุกภาคส่วนได้แก่ แพทย์ประจำพระองค์ กองแพทย์หลวง โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนแพทย์   โรงพยาบาลสังกัดเหล่าทัพ โรงพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลเอกชน มูลนิธิต่างๆ รวมถึงจิตอาสาดูแลจัดบริการด้านการแพทย์แก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม“Bike อุ่นไอรัก”ให้ปลอดภัย ทั้งการปฐมพยาบาลกรณีเจ็บป่วยทั่วไป เจ็บป่วยฉุกเฉิน การส่งต่อส่งกลับโดยมีแผนการจัดการบริการสำหรับเส้นทางปั่น ด้วยการ  จัดทีมแพทย์พร้อมชุดปฐมพยาบาลประจำจุดลงทะเบียน /จุดรวมพล /จุดพักบนเส้นทางผ่านของขบวนจักรยาน ทุก 500 เมตรตลอดเส้นทาง      //จัดทีมแพทย์/พยาบาลเคลื่อนที่ปั่นตามขบวน จำนวน 60 คน พร้อมอุปกรณ์ //.จัดรถพยาบาลฉุกเฉินเตรียมพร้อมตลอดเส้นทางกว่า 200 คัน เพื่อการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน และส่งกลับตามเส้นทางปั่นที่ได้วางแผนร่วมกับทางตำรวจและทหารและ//เตรียมโรงพยาบาลที่จะรับส่งต่อ พร้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขทั่วประเทศ เพื่อประสานงานการดูแลประชาชนทั้งด้านการรักษาพยาบาล การส่งต่อกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในส่วนกรุงเทพมหานครให้กรมการแพทย์เป็นแกนหลักประสานการทำงานกับกองอำนวยการร่วม ส่วนภูมิภาคให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ยืนยันจะดูแลประชาชนอย่างดีที่สุด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด ตามพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
4,928
ทั้งหมด
642,478