กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ออกมาตรการปรับลดดดอกเบี้ยให้กับผู้ชำระหนี้ปิดบัญชีก่อนกำหนด คาด จะมีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า 1 แสนราย

05/12/2018 17:00
 

       นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ กยศ.ได้ออกระเบียบให้สิทธิกลุ่มผู้กู้ยืมปกติ ที่ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ หากมาชำระหนี้ปิดบัญชีก่อนกำหนด จะได้รับการลดหย่อนเงินต้น 3% ณ วันที่ชำระหนี้ปิดบัญชี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สำหรับผู้กู้ยืมที่ผิดนัดชำระหนี้ทุกราย โดยจะลดเบี้ยปรับให้ 85% ของเบี้ยปรับ ณ วันที่ชำระหนี้ปิดบัญชี ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 2561-31 พ.ค. 2562 เท่านั้น เนื่องจากกองทุนเห็นว่า มีผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันจำนวนมากที่มีความต้องการจะปลดภาระหนี้ของตน แต่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ เนื่องจากมีเบี้ยปรับที่เกิดจากการค้างชำระหนี้ คาดว่ามาตรการดังกล่าวจะส่งผลให้ผู้กู้ยืมเข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า 1 แสนราย ทั้งนี้ ปัจจุบัน กยศ.ปล่อยกู้แล้ว 5.51 ล้านคน เป็นมูลหนี้ 5.83 แสนล้านบาท โดยในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมาไม่ขอรับการอุดหนุนจากเงินงบประมาณ เนื่องจากสามารถเรียกเก็บเงินได้ใกล้เคียงกับการปล่อยกู้ จาก 10 ปีที่ผ่านมามีการชำระหนี้ปีละ 5,745 ล้านบาท โดยในปี 2560 มีการชำระหนี้เป็น 2.6 หมื่นล้านบาท และปีนี้ คาดว่าจะชำระหนี้เป็น 3 หมื่นล้านบาท อย่างไรก็ตาม ลูกหนี้ของ กยศ.อยู่ระหว่างการชำระหนี้ 3.66 ล้านคน แบ่งเป็นผู้ชำระหนี้ดี 1.32 ล้านคน หรือ 40% ผิดชำระหนี้ 2.33 ล้านคน หรือ 60% ในจำนวนนี้มีการฟ้องร้องไปแล้วกว่า 1 ล้านคน 
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
5,568
ทั้งหมด
643,118