รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ระบุ เร่งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคประมงกว่า 5 หมื่นคน ขณะที่อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ใช้บังคับเฉพาะกลุ่มเ

05/12/2018 16:00
 

           พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงสาระสำคัญของอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 188 ว่า อนุสัญญาดังกล่าว มีจุดมุ่งหมายเพื่อดูแลแรงงานในภาคประมง เน้นเรื่องสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย หลักประกันความมั่นคงทางชีวิตและได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรม ซึ่งจะช่วยให้ภาคประมงของไทยได้รับการยอมรับ มีภาพลักษณ์ที่ดี และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานประมงไทย รวมถึงปัญหาการค้ามนุษย์ให้เป็นไปตามมาตรการ   โดยยืนยันว่า อนุสัญญาฉบับดังกล่าวไม่ได้สร้างภาระเพิ่มเติมให้กับชาวประมง  เชื่อว่า หากไทยเข้ายื่นสัตยาบันอนุสัญญาฉบับนี้แล้ว จะเกิดประโยชน์ต่อแรงงาน ผู้ประกอบการ และอุตสาหกรรมประมงโดยรวม เพื่อยกระดับการคุ้มครองแรงงานและแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล อย่างไรก็ตาม กระทรวงแรงงานได้เร่งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคประมงกว่า 5 หมื่นคน โดยขยายเวลาการทำงานให้กับแรงงานประมงทะเล ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร และได้รับอนุญาตทำงานตามมาตรา 83 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ในกลุ่มที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ เพื่อให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ถึง 30 กันยายน 2563 การนำเข้าแรงงานประมงจากประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วนชั่วคราว โดยการรับแจ้งความต้องการแรงงานต่างด้าวไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 ณ สำนักงานประมงจังหวัด 22 จังหวัดชายทะเล
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
5,261
ทั้งหมด
642,811