การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเดินขบวนรถจักรไอน้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

05/12/2018 15:00
 

 

          นางสิริมา หิรัญเจริญเวช รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท. เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถจักรไอน้ำ เส้นทางกรุงเทพ – ฉะเชิงเทรา –กรุงเทพ และนิทรรศการ “ดินหัวใจของเกษตร ใต้ร่มพระบารมี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่สถานีรถไฟหัวลำโพง ทั้งนี้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี รัฐบาลประกาศให้เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ อีกทั้งองค์การสหประชาชาติ  ประกาศรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันดินโลก   เพื่อเป็นการรำลึก เชิดชูพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการจัดการเรื่องดินซึ่งเป็นหัวใจของการพัฒนาด้านการเกษตรของประเทศ การรถไฟแห่งประเทศไทย จึงได้จัดนิทรรศการ “ดินหัวใจของเกษตร ใต้ร่มพระบารมี”ขึ้น  โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาส่งเสริมให้พนักงาน  ใช้เวลาว่างจากการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นประโยชน์ ด้วยการปลูกพืชผักต่างๆ   มาบริโภคเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย   และเป็นประจำทุกปีการรถไฟจัดเดินขบวนรถจักรไอน้ำเฉลิมพระเกียรติ   เส้นทางสายประวัติศาสตร์ “กรุงเทพ–ฉะเชิงเทรา-กรุงเทพ” โดยใช้หัวรถจักรไอน้ำ นำขบวนรถไฟพาผู้โดยสารเยี่ยมชมเส้นทางสำคัญในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ตลอดจนสนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่ กระจายรายได้สู่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนด้วย
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
4,938
ทั้งหมด
642,488