กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เตือนลูกจ้างหยุดงาน ชุมนุมเรียกร้องโบนัสปลายปีอาจเสี่ยงถูกเลิกจ้าง

08/11/2018 14:00
 

  

              นายวิวัฒน์ ตังหงส์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน   เปิดเผยว่า สถานการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์ในปีนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 15 ตุลาคม  มีแนวโน้มลดลง โดยมีข้อเรียกร้องของสถานประกอบกิจการในภาคเอกชนและรัฐวิสากิจ จำนวน 480 แห่ง เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีข้อเรียกร้อง 544 แห่ง ลดลง 64 แห่ง   ขณะที่ในช่วงปลายปีของทุกปี จะมีข้อเรียกร้องเพิ่มมากขึ้นกว่าช่วงเวลาปกติ ส่วนใหญ่เป็นการเรียกร้องเรื่องเงินโบนัส ขอขึ้นเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ ซึ่งหากไม่เป็นที่พอใจต่อทั้งสองฝ่าย อาจก่อให้เกิดเป็นข้อพิพาทแรงงานได้ ซึ่งที่ผ่านมาลูกจ้างส่วนใหญ่ใช้วิธีนัดหยุดงานรวมตัวชุมนุมเรียกร้อง จึงอาจทำให้นายจ้างเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายได้ จึงขอเตือนไปยังนายจ้าง ลูกจ้าง ให้ยึดหลักแรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนเจรจากันด้วยเหตุผล นายจ้างควรชี้แจงข้อเท็จจริงถึงผลประกอบกิจการในปีนั้นๆ เพื่อทำความเข้าใจกับลูกจ้างอย่างตรงไปตรงมา และขอให้ทั้งสองฝ่ายคำนึงถึงสิทธิ หน้าที่ ภายใต้กรอบของกฎหมายและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข            อย่างไรก็ตาม ได้สั่งการให้พนักงานตรวจแรงงานทั่วประเทศ เข้าไปแนะนำ ให้ความรู้ แก่นายจ้าง และลูกจ้าง เกี่ยวกับระบบแรงงานสัมพันธ์และเฝ้าระวังปัญหาข้อพิพาทแรงงานที่อาจเกิดขึ้น
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
2,343
ทั้งหมด
345,758