กรมทางหลวงชนบท ทบทวนแผนรับมืออุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

08/11/2018 10:00
 

             นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า เพื่อเป็นการรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ในส่วนของกรมทางหลวงชนบท ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัด ดำเนินการทำความสะอาดช่องทางระบายน้ำ ตัดหญ้า รวมถึงตัดแต่งกิ่งไม้ ที่อาจล้มทับกีดขวางเส้นทางจราจร   ตลอดจนให้ทบทวนแนวทางการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย //ทั้งก่อนเกิดเหตุและ พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดภัย รวมทั้งจัดเตรียมป้ายเตือน ป้ายแนะนำเส้นทางเลี่ยง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนกรณีมีน้ำท่วมสูง ถนนขาด/สะพานขาดไม่สามารถสัญจรไปมาได้ ในส่วนสายทางที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยหรือดินบริเวณไหล่เขาสไลด์ ให้จัดชุดลาดตระเวนตรวจตราเส้นทาง พร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว  พร้อมทั้งจัดชุดลาดตระเวนเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน และรายงานข้อมูล สายทางที่ประสบภัยให้กับผู้บริหารจนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ //และหลังน้ำลดเมื่อเข้าสู่ภาวะปกติ ให้ดำเนินการซ่อมแซมเบื้องต้น เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้ ภายใน 7 วัน และดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา เพื่อเสนอขอสนับสนุนงบประมาณแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไป
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
2,195
ทั้งหมด
345,610