เลขาธิการ กกต. สรุปผลการหารือกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่องกรอบเวลาส่งสมัครรับเลือกตั้ง ระยะเวลาสิ้นสุดการจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมื

08/11/2018 09:00
 

               พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยว่าสำนักงาน กกต. ร่วมประชุมหารือกับคณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นความคืบหน้าและการเตรียมความพร้อมของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามหน้าที่และอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องใน 4 เรื่อง คือ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ในส่วนของจำนวนและแนวโน้มของพรรคการเมือง ที่จะส่งสมัครรับเลือกตั้ง ระยะเวลาสิ้นสุดการจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง และเงื่อนไขและกระบวนการยุบพรรคการเมือง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ประเด็นการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากรต่อหน่วยการเลือกตั้ง และความคืบหน้าในการพัฒนาพนักงานของ กกต. ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในการสืบสวนและไต่สวน รวมทั้งการดูแลและคุ้มครองพยาน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ 2561 ประเด็นกระบวนการและกรอบระยะเวลาการเลือก ส.ว.ที่เลือกกันเอง และระยะเวลาของการคัดเลือก ส.ว. ของ คสช. และการเตรียมความพร้อมในประเด็นอื่น เช่น การฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานของผู้ตรวจการเลือกตั้ง การคัดเลือกและการแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้ง การประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งและการกำกับดูแลการหาเสียงด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
2,392
ทั้งหมด
345,807