ครม.อนุมัติยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติช่วงเทศกาลปีใหม่ รวม 60 วัน ตลอดเดือนธันวาคมถึงมกราคมปีหน้า คาดช่วยดึงนักท่องเที่ยวเข้าไทยเพิ

08/11/2018 08:00
 

                 นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงยกเลิกการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยว ประเภทนักท่องเที่ยวชนิดใช้ได้ครั้งเดียวเป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2561  โดย ครม มีมติให้ยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราของคนต่างด้าว ซึ่งประสงค์จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยวเป็นเวลาไม่เกิน 15 วัน ในกรณียื่นขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง จากเดิมที่ให้มีการเก็บอัตราค่าธรรมเนียมประเภทนักท่องเที่ยวชนิดใช้ได้ครั้งเดียวจำนวนเงิน 2,000 บาท ให้ยกเลิกการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นการชั่วคราวระหว่างเดือนธันวาคม 2561 ถึง มกราคม 2562 รวม60วัน

              ซึ่งการยกเลิกเก็บค่าธรรมเนียมครั้งนี้ เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศในช่วงเทศกาลปีใหม่ ทำให้มีรายได้จากการท่องเที่ยวมากขึ้นซึ่งคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
2,353
ทั้งหมด
345,768