กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เร่งทำฝนช่วยพื้นที่การเกษตร ช่วงปลายฝนต้นหนาว เพิ่มน้ำในเขื่อนตามเป้าหมาย 156 ล้าน ลบ.ม.

11/10/2018 14:00
 

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า ขณะนี้พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การขาดแคลนน้ำภาวะฝนทิ้งช่วงหลายพื้นที่ และได้ปรับแผนทำฝนหลวงเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง และเพิ่มปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำและเขื่อนในช่วงเดือน ก.ย.-  ต.ค.  โดยมีเป้าหมายเพิ่มน้ำ 156 ล้านลบ.ม. ทั้งนี้ พื้นที่การเกษตรที่ร้องขอฝน มีพื้นที่ติดกับแปลงเกษตรที่ส่วนใหญ่กำลังจะเก็บเกี่ยว อาจทำให้เกิดความเสียหายกับเกษตรกรส่วนใหญ่ได้ รวมทั้ง   สภาพอากาศกำลังเปลี่ยนแปลงจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาว   จึงทำให้ในหลายพื้นที่มีความชื้นสัมพัทธ์ชั้นบนต่ำ ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญ  ในการขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงในช่วงเวลานี้ และไม่สามารถขึ้นบินปฏิบัติการได้ในบางวัน จึงกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคน ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และร่วมกันวิเคราะห์สภาพอากาศ สภาพพื้นที่ ก่อนขึ้นปฏิบัติการทุกครั้ง เพื่อป้องกันข้อผิดพลาด และให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน  พร้อมทั้งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่ในแต่ละภูมิภาค ลงพื้นที่เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงภารกิจการทำฝนหลวง ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินการทำฝน รวมทั้งรณรงค์ให้ใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อรับมือกับปัญหาภัยแล้งที่กำลังจะมาถึงด้วย
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
2,776
ทั้งหมด
398,217