เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ระบุ โครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรรายเล็กช่วงเปลี่ย

11/10/2018 13:00
 

นางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กล่าวถึง โครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต ว่า เป็นโครงการให้ความช่วยเหลือตามความจำเป็นเร่งด่วน เนื่องจากรัฐบาลพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่จะมีการลอยตัวน้ำตาล และยกเลิกการอุดหนุนโดยตรงให้กับเกษตรกร   แต่ทั้งนี้สถานการณ์ราคาน้ำตาลทรายในตลาดโลกขณะนี้ตกต่ำมาก ขณะที่ชาวไร่อ้อยต้องพึ่งพาการส่งออกน้ำตาลทรายเป็นหลักทำให้รายได้ลดลง คาดการณ์ว่าราคาอ้อยเบื้องต้นฤดูกาลผลิตปี 60- 61 น่าจะอยู่ที่ 680 บาท ซึ่งรัฐบาลมองว่าเกษตรกรจะได้รับผลกระทบอย่างมาก   นอกจากนี้รัฐบาลก็มีนโยบายปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายไปสู่อุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ ดังนั้นความมั่นคงในการผลิตอ้อย จึงมีผลกับเสถียรภาพการผลิตอุตสาหกรรมชีวภาพในอนาคต จึงจำเป็นต้องดูแลเกษตรกรให้ดำรงอาชีพการปลูกอ้อยไปได้ระดับหนึ่ง รัฐบาลจึงอนุมัติเงินช่วยเหลือเพื่อนำไปซื้อปัจจัยการผลิต โดยการช่วยเหลืออยู่ที่ 50 บาทต่อตัน แต่ไม่เกิน 5 พันตัน จ่ายผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งเน้นช่วยเหลือชาวไร่อ้อยรายเล็กเป็นหลัก ที่จดทะเบียนชาวไร่อ้อยถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนการจ่ายเงินช่วยเหลือให้เกษตรกรจะจ่ายไปพร้อมกับค่าอ้อยที่เกษตรกรนำมาขายให้กับโรงงานน้ำตาล.-
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
118
ทั้งหมด
398,460