คณะรัฐมนตรีอนุมัติยกเว้นค่าอากรแสตมป์และลดค่ามัดจำการซื้อที่อยู่อาศัยของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พร้อมรับทราบสถานการณ์น้ำในเขื่อนหลักที่มีปริมาณน้ำน

11/10/2018 10:00
 

         พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ ร่าง พ.ร.บ.กฤษฎีกายกเว้นค่าอากรแสตมป์และลดค่ามัดจำเหลือ 3,000 บาท จากเดิม 50,000 บาท สำหรับการซื้อที่อยู่อาศัยของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใน 2 กลุ่ม คือ ผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท และผู้มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังได้เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. .... โดยระบุให้มีการขึ้นทะเบียนสัตว์ และใช้กับสัตว์ทุกประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัขและแมว

            พร้อมกันนี้   โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า ที่ประชุมได้รับทราบรายงานการบริหารจัดการน้ำ จากการลงพื้นที่ของพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ว่า ปัจจุบันมี 6 เขื่อนหลัก ที่มีปริมาณน้ำต่ำกว่าร้อยละ 50 ของความจุเขื่อน ได้แก่ เขื่อนแม่กวง จังหวัดเชียงใหม่ เขื่อนแม่มอก จังหวัดลำปาง เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เขื่อนลำนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เขื่อนกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี และเขื่อนทับเสลา จังหวัดอุทัยธานี   จากวันนี้จนกระทั่งหมดฤดูฝน คาดว่า จะมีปริมาณน้ำในเขื่อนเหล่านี้เพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 3 นายกรัฐมนตรีจึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 20 กระทรวง โดยเฉพาะหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดท้ายน้ำ วางแผนการใช้น้ำในแต่ละพื้นที่ จัดลำดับความเร่งด่วนให้เหมาะสมกับความจำเป็นในการใช้น้ำ 
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
127
ทั้งหมด
398,469