กระทรวงการคลัง เตรียมออกพันธบัตรออมทรัพย์ วงเงิน 15,000 ล้านบาท เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค.นี้ถึงวันที่ 2 มี.ค.62

10/10/2018 14:00
 

                นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ(สบน.) กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังเตรียมออกพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 วงเงิน 15,000 ล้านบาท รุ่นอายุ 3 ปี 1 เดือน และ 7 ปี 1 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ แบบไร้ใบตราสาร (Scripless) จำหน่ายตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2561 – 29 มีนาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมที่มั่นคงของประชาชน และเป็นทางเลือกในการลงทุนต่อของประชาชนที่ถือพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ซึ่งจะครบกำหนดอายุในเดือนตุลาคม 2561 โดยพันธบัตรออมทรัพย์มีรูปแบบและเงื่อนไข ดังนี้ รุ่นอายุ 3 ปี 1 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.46% ต่อปี รุ่นอายุ 7 ปี 1 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.00% ต่อปี กำหนดวงเงินซื้อต่อราย 1,000 บาทขึ้นไป ไม่จำกัดวงเงินซื้อขั้นสูง สามารถซื้อที่ตัวแทนจำหน่าย 4 ธนาคาร คือ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้สนใจสามารถซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2562 โดยสามารถสอบถามและซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ได้หลากหลายช่องทาง ทั้งเคาน์เตอร์ธนาคารตัวแทนจำหน่ายทุกสาขา เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ระบบ Internet Banking และ Mobile Application ของตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง 
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
2,841
ทั้งหมด
398,282