คณะรัฐมนตรีพิจารณายกเว้นภาษี เพื่อสนับสนุนการขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและห้องชุดเพื่อใช้อยู่อาศัย พร้อมรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วม

10/10/2018 13:00
 

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันนี้  พิจารณากฎหมายสำคัญหลายฉบับ อาทิ ร่างพระราชบัญญัติการทารุณกรรมและสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ...ร่างพระราชกฤษฎีกา ยกเว้นภาษี เพื่อสนับสนุนการขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและห้องชุดเพื่อใช้อยู่อาศัย สำหรับโครงการประชารัฐสวัสดิการของกรมบังคับคดี ร่างพระราชบัญญัติการกำกับดูแลผู้ให้บริการทางการเงิน พ.ศ....ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดสาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม พ.ศ. ...รวมถึงคาดว่าจะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ..ที่ ครม.จะตัดสินใจว่าจะผ่านร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) จัดเก็บเงินสมทบเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยงานบริการภาครัฐในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยให้เก็บเงินจากบุหรี่อีกซองละ 2 บาท ให้กับกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นเงินปีละประมาณ 3,000 ล้านบาท ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอหรือไม่ หลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมา ครม.ยังไม่เห็นชอบ  นอกจากนี้ ครม.ยังจะรับทราบผลการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง-ญี่ปุ่น ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 10 ด้วย
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
2,800
ทั้งหมด
398,241