สถานการณ์น้ำ จ.กาฬสินธุ์ ภาพรวมระดับน้ำลดลง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

13/09/2018 12:00
 

สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ อ่างเก็บน้ำขนาดกลางภาพรวมทั้ง 17 แห่ง มีปริมาณน้ำ 66 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 74 ความจุอ่าง โดยทางโครงการชลประทานกาฬสินธุ์ได้พร่องน้ำเพื่อรองรับน้ำใหม่ ให้แต่ละอ่างมีปริมาณไม่เกินร้อยละ 80 ความจุอ่าง และหมั่นตรวจสอบโครงสร้างทางวิศวกรรมอ่างเก็บน้ำให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรงอยู่เสมอขณะที่ปริมาณน้ำในเขื่อนลำปาว เช้าวันนี้วัดได้ 1,298 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 65.60 ความจุอ่าง ซึ่งเขื่อนลำปาวยังคงระบายน้ำวันละ 4-5 ล้าน ลบ.ม. เพื่อรักษาระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์เส้นควบคุม และรองรับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนอย่างต่อเนื่อง

           สำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำเขื่อนลำปาว 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง ยางตลาด กมลาไสย ฆ้องชัย และร่องคำ ซึ่งภาพรวมระดับน้ำทั้ง 5 อำเภอลดลง มีพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายเล็กน้อย ส่วนพื้นที่อำเภอนาคู และอำเภอเขาวง ที่ได้รับผลกระทบจากตะกอนดินทรายจากลุ่มน้ำลำพะยังที่ไหลทับถมพื้นที่นาข้าว ทางสถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์ได้ดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบราชการต่อไป.
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
145
ทั้งหมด
248,346