ระดับน้ำเขื่อนแก่งกระจาน ปริมาณน้ำเสมอสันการระบายน้ำล้น ขณะที่ชลประทานเพชรบุรี เร่งปรับระดับการระบายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม รอรับปริมาณน้ำหลากช่วง

13/09/2018 11:00
 

 

กล่าวว่า สถานการณ์การระบายน้ำของเขื่อนแก่งกระจาน    ภาพรวมระดับน้ำที่แก่งกระจานเสมอสันการระบายน้ำล้น มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าตัวอ่างลดน้อยลงเพราะไม่มีฝนตกเหนือเขื่อนแก่งกระจาน การระบายออก อยู่ที่ปริมาณ 9 ล้าน ลบ.ม./วัน น้ำที่ไหลเข้า อยู่ประมาณ 5 ล้าน ลบ.ม./วัน ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ต้องเร่งระบายน้ำออกจากตัวเขื่อนรอรับน้ำหลากในช่วงปลายปี ชลประทานได้เดินเครื่องเพิ่มกาลักน้ำ 22 แถว ระบายน้ำได้ประมาณ 12 ลบ.ม./วินาที รวมกับที่เปิดระบาย 110 ลบ.ม./วินาที สถานการณ์น้ำมีแนวโน้มดีขึ้นอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการน้ำได้ ระดับในระดับตัวเมืองต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 1 เมตร อย่างไรก็ตาม จากการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พายุโซนร้อน บารีจัต และพายุไต้ฝุ่นมังคุด อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ฝนตกที่เขื่อนแก่งกระจานเพิ่มมากขึ้น ทำให้ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนแก่งกระจานเพิ่มขึ้น ต้องคอยเฝ้าระวังสถาการณ์ต่อไป
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
2,475
ทั้งหมด
609,405