กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในเขื่อน โดยเขื่อนแก่งกระจาน และเขื่อนน้ำอูน มีปริมาตรน้ำเกิน 100 เปอร์เซนต์

10/08/2018 15:00
 

            กรมชลประทานรายงาน สถานการณ์อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์ มากกว่า ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของความจุอ่างฯ จำนวน 6 อ่าง ประกอบด้วย  เขื่อนนํ้าอูน จ.สกลนคร ปริมาตรน้ำ 535 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 103 %  ขณะนี้ไม่สามารถรับน้ำได้แล้ว โดยทางเขื่อนได้มีการเร่งระบายน้ำออกแล้ว 5.23 ล้าน ลบ.ม.  เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี ปริมาตรน้ำ 15,461 ล้าน ลบ.ม คิดเป็น 87%  สามารถรับน้ำได้อีก 2,264 ล้าน ลบ.ม โดยทางเขื่อนได้มีการเร่งระบายน้ำออกแล้ว 20.06 ล้าน ลบ.ม. เขื่อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี ปริมาตรน้ำ 7,537 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 85%  รับน้ำได้อีก 1,3212 ล้าน ลบ.ม. โดยทางเขื่อนได้มีการเร่งระบายน้ำออกแล้ว 41.74ล้าน ลบ.ม. เขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ปริมาตรน้ำ 734 ล้าน ลบ.ม คิดเป็น 103%  ขณะนี้ไม่สามารถรับน้ำได้แล้ว โดยทางเขื่อนได้มีการเร่งระบายน้ำออกแล้ว 16.96 ล้าน ลบ.ม.   เขื่อนปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ปริมาตรน้ำ 317 ล้าน ลบ.ม คิดเป็น 81 %  รับน้ำได้อีก 74 ล้าน ลบ.ม. โดยทางเขื่อนได้มีการเร่งระบายน้ำออกแล้ว 9.48 ล้านลบ.ม. และ เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี ปริมาตรน้ำ 4,612 ล้าน ลบ.ม คิดเป็น 82 %   รับน้ำได้อีก 1,026 ล้าน ลบ.ม. ขณะที่สถานการณ์ น้ำใน 4 เขื่อนหลัก ประกอบด้วย เขื่อนภูมิพล ปริมาตรน้ำ 7,747 ล้าน ลบ.ม คิดเป็น 58 %  เขื่อนสิริกิติ์ ปริมาตรน้ำ 6,360 ล้าน ลบ.ม คิดเป็น 67 %  เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ปริมาตรน้ำ 310 ล้าน ลบ.ม คิดเป็น 33 % และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ปริมาตรน้ำ 160 ล้าน ลบ.ม คิดเป็น 17 % 
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
1,999
ทั้งหมด
550,859