รองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ มั่นใจ ครึ่งปีแรกเศรษฐกิจไทยจะขยายตัว กว่า 4.5% พร้อมเตรียมปรับโครงสร้างภาคการผลิต เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ลดความเ

10/08/2018 13:00
 

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในงานปาฐกถาหัวข้อ การปรับโครงสร้างภาคเกษตรโดยกลไกสหกรณ์ ว่า จากนี้ไปแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศจะปรับตัวดีขึ้น   แม้ธนาคารโลก (เวิลด์แบงก์) จะระบุว่า เศรษฐกิจไทยอาจเติบโตได้เพียง 4% แต่จากการวิเคราะห์ต่างๆ มั่นใจว่า ครึ่งแรกของปีนี้เศรษฐกิจของประเทศจะเติบโตได้มากกว่า 4.5% จึงขอให้อย่ากังวลกับโครงสร้างเศรษฐกิจ เนื่องจากรัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบ แต่ควรร่วมกันเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคการเกษตร เนื่องจากมีเกษตรกรมากกว่า 20 ล้านคน แต่รายได้ในภาคเกษตรมีอยู่ไม่เกิน 10% ของรายได้ประชาชาติโดยรวม เพราะภายในประเทศไม่มีกำลังซื้อ ต้องผลิตเพื่อส่งออก รายได้กระจุกตัว ส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำ ดังนั้นจึงต้องแปลงเกษตรกรให้เป็นสินทรัพย์  ซึ่งการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศต้องทำ 2 อย่างควบคู่กัน คือ การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันกับการลดความเหลื่อมล้ำ โดยการลดความเหลื่อมล้ำนั้น ในระยะแรกรัฐบาลมีมาตรการที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ทั้งมาตรการดูแลเสถียรภาพราคาข้าวโดยไม่บิดเบือนกลไกตลาด ขณะเดียวกันยังมีมาตรการดูแลสวัสดิการของผู้มีรายได้น้อย ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นต้น สำหรับ การปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรที่จะเกิดขึ้น ต้องมีการลดและเพิ่มการปลูกสินค้าเกษตรบางรายการ โดยใช้กลยุทธ์การตลาดนำการผลิต รวมทั้งจะต้องมีสหกรณ์การเกษตรเป็นกลไกสำคัญ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ดูแลสวัสดิการของสมาชิก รวบรวมผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่ม แปรรูป และขายผ่านช่องทาง ต่างๆ โดยเฉพาะการขายผ่านอี-คอมเมิร์ซ
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
1,948
ทั้งหมด
550,808