สองเขื่อนใหญ่ จ.กาญจนบุรี เร่งพร่องน้ำ พร้อมยืนยันไม่กระทบบริเวณท้ายเขื่อน และตัวเขื่อนมีความแข็งแรงปลอดภัย

10/08/2018 12:00
 

            นายไววิทย์ แสงพานิชย์ ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ (อขว.) เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ ซึ่งมีความจุอ่าง 8,860 ล้านลูกบาศก์เมตร  ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม   มีปริมาณน้ำในเขื่อน 7,547 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 85%  มีปริมาณน้ำไหลเข้า 52.96 ล้าน ลบ.ม. และระบายออก 41.53 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำมีมติให้เร่งพร่องน้ำออกไป เพื่อรองรับปริมาณน้ำฝน ในช่วงเดือน สิงหาคม และกันยายนนี้ จึงมีมติปรับแผนการระบายน้ำ  เฉลี่ย 43 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณยังสามารถรับน้ำได้อีก 1,313 ล้านลูกบาศก์เมตร และได้ติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา โดยมีการบริหารจัดการน้ำในอ่างให้อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถควบคุมได้ หากสถานการณ์น้ำมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการปรับแผนระบายน้ำเขื่อนวชิราลงกรณจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอีกครั้ง อย่างไรก็ตามเขื่อนวชิราลงกรณได้ตรวจสอบตัวเขื่อนเป็นกรณีพิเศษ กรณีมีการเก็บกักน้ำเกินกว่า 80% จึงขอให้ประชาชนมั่นใจในความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อน   ด้าน นายประเสริฐ อินทับ ผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์ (อขศ.) เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ ปัจจุบัน  มีแผนการระบายน้ำ 20 ล้านลูกบาศก์เมตร   ซึ่งตอนนี้ยังมีพื้นที่รับน้ำได้อีก 2,264  ล้านลูกบาศก์เมตร  มั่นใจไว่าเขื่อนศรีนครินทร์ยังคงสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีก โดยไม่เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงและปลอดภัยของตัวเขื่อน รวมไปถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนชนด้านท้ายน้ำ 
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
2,007
ทั้งหมด
550,867