ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ระบุ การระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำปราณบุรี และยางชุม ยังไม่กระทบประชาชนในพื้นที่ พร้อมเตรียมก่อสร้างอ่างเก็บน้ำไ

10/08/2018 09:00
 

 

  

       นายยงยุทธ จุลานนท์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 1 แห่ง และขนาดกลาง 8 แห่งในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยังไม่น่าเป็นห่วงโดยมีอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำเกิน ร้อยละ 80 ของความจุอ่าง 2 แห่ง คือ อ่างเก็บน้ำปราณบุรี อำเภอปราณบุรี และอ่างเก็บน้ำยางชุม อำเภอกุยบุรี ซึ่งได้ทยอยระบายน้ำออกต่อเนื่อง และยังไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้ 2 ฝั่งลำน้ำ   ขณะที่ อ่างเก็บน้ำทุกแห่งมีสภาพมั่นคงแข็งแรงดี ส่วนการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางสะพานนั้น ทางกรมชลประทาน มีแผนก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลางเพิ่ม 2 แห่ง โดยในปี 2562 จะเริ่มก่อสร้างอ่างเก็บน้ำไทรทอง ตำบลทองมงคล ขนาดความจุ 13 ล้านลูกบาศก์เมตรได้ก่อน เพื่อลดทอนมวลน้ำที่ไหลหลากจากเทือกเขาตะนาวศรี

พร้อมกันนี้ กรมชลประทาน ยังมีแผนการขุดลอกขยายคลองบางสะพานระยะทาง 19 กิโลเมตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจาก 200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เป็น 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที พร้อมการสร้างประตูระบายน้ำและอาคารบังคับน้ำ ซึ่งจะแล้วเสร็จทั้งโครงการในปี 2568 ความคืบหน้าในปัจจุบันได้ดำเนินการขุดลอกไปแล้วประมาณ 7 กิโลเมตรจากทิศตะวันออก และจะได้ระยะทางรวม 14.9 กิโลเมตรในปีนี้ ทำให้การระบายน้ำในช่วงที่ฝนตกหนักทำได้เร็วขึ้น
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
1,934
ทั้งหมด
550,794