เขื่อนวชิราลงกรณ ระบายน้ำวันละ 43 ล้านลบ.ม. นาน 2 เดือน เพื่อรองรับปริมาณน้ำฝน ในช่วงเดือน สิงหาคม และกันยายนนี้

09/08/2018 16:00
 

            นายไววิทย์ แสงพานิชย์ ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอทองผาภูมิ อำเภอไทรโยค และอำเภอเมือง  จ.กาญจนบุรี  ร่วมประชุมแนวทางการบริหารจัดการแผนระบายน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ เนื่องจากมีแนวโน้มน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำในปริมาณมากกว่าปกติ โดย ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ กล่าวว่า อ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ  ความจุอ่าง 8,860 ล้านลูกบาศก์เมตร ข้อมูล ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2561   มีปริมาณน้ำในเขื่อน จำนวน 7,522 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 85%   ซึ่งคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ มีมติให้เร่งพร่องน้ำออกไป เพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายนนี้ โดยให้ปรับแผนการระบายน้ำ  เฉลี่ย 43 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ ยังสามารถรับน้ำได้อีกจำนวน 1,340 ล้านลูกบาศก์เมตร และได้ติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา โดยมีการบริหารจัดการน้ำในอ่างให้อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถควบคุมได้  ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ กล่าวอีกว่า เขื่อนวชิราลงกรณจะระบายน้ำวันละ 43 ล้านลูกบาศก์เมตร คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 เดือน หากสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำยังเป็นลักษณะนี้   แต่ถ้าเกิดเหตุพายุเข้าหรือปริมาณน้ำฝนลดน้อยลง อาจจะมีการปรับเพิ่มหรือลดการระบายน้ำ เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด 
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
2,045
ทั้งหมด
550,905