กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อนุมัติ วงเงินกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 63.96 ล้านบาท ดูแลกรณีนักท่องเที่ยวจีนเรือล่มภูเก็ต หวังเร่งก

10/07/2018 11:00
 

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดว่า ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติในหลักการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกรณีประสบอุบัติเหตุเรือล่มที่  จ.ภูเก็ต เป็นวงเงินรวม 63.96 ล้านบาท โดยคาดว่าจะสามารถส่งมอบให้ทางเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยได้ภายในวันที่ 12 ก.ค.นี้ เพื่อแสดงถึงความตั้งใจในการดูแลแก้ปัญหา และเป็นการกู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย ทั้งนี้ วงเงินดังกล่าวแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 1.เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิตรายละ 1 ล้านบาท จำนวน 56 ราย รวม 56 ล้านบาท 2.เงินช่วยเหลือเยียวยากรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลรายละไม่เกิน 5 แสนบาท จำนวน 10 ราย รวม 5 ล้านบาท 3.เงินช่วยเหลือกรณีฟื้นฟูสภาพจิตใจรายละ 2 หมื่นบาท จำนวน 74 ราย รวม 1.48 ล้านบาท และ4.เงินช่วยเหลือเยียวยากรณีการเดินทางหยุดชะงักรายละ 2 หมื่นบาท จำนวน 74 ราย รวม 1.48 ล้านบาท อย่างไรก็ดี สถานะทางการเงินของกองทุนบริหารกองทุนช่วยเหลือเยี่ยวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในภาพรวม พบว่า ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิ.ย.2561 มีอยู่ที่ 165.26 ล้านบาท (ยังไม่หักยอดเงินช่วยเหลือเยียวยาครั้งนี้) โดยในปี 2561 มีการตั้งงบประมาณใช้เงินไว้ที่ 78 ล้านบาท และล่าสุดมีการอนุมัติวงเงินไปแล้ว 74.98 ล้านบาท ทำให้ปีนี้เหลือวงเงินช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากกองทุนดังกล่าวอีกเพียง 11.02 ล้านบาท โดยการดำเนินการช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครั้งนี้เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อน เพื่อแสดงว่า ไทยไม่ได้ละเลย เพราะนักท่องเที่ยวจากจีนยังเป็นตลาดสำคัญของไทย โดยคาดว่าปีนี้น่าจะมีถึง 11 ล้านคน เพิ่มขึ้น 10% จากปีก่อนที่นักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามาไทย 10 ล้านคน ส่วนเรื่องของการตรวจสอบว่าเป็นบริษัทนอมินีหรือไม่นั้น เป็นหน้าที่ของตำรวจ แต่ข้อมูลจากนายทะเบียนพบว่าทั้ง 2 บริษัทนี้มีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ได้เป็นทัวร์ศูนย์เหรียญ ดังนั้นในหลักการจึงต้องให้ความช่วยเหลือเยียวยาก่อนตามหลักมนุษยธรรม




ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
1,141
ทั้งหมด
108,142