ครม. เร่งรัดโครงการด้านโลจิสติกส์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 2 รองรับ Bio Hab ใน 2 เส้นทาง เริ่มปี 2563

13/06/2018 09:00
 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวานนี้ ได้กำชับให้กระทรวงคมนาคมดำเนินโครงการเร่งด่วนระหว่างปี 2562-2565 รวม 2 เส้นทาง คือ เส้นทางการรุ้ง – อุทัยธานี ระยะทาง 17 กิโลเมตร วงเงินงบประมาณ 700 ล้านบาท และเส้นทางหางน้ำสาคร – วัดหนองโพ ระยะทาง 13.5 กิโลเมตร วงเงินงบประมาณ 450 ล้านบาท ซึ่งจะพิจารณาเป็นพิเศษเส้นทางรองรับการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพครบวงจร  หรือ Bio Hab จะเริ่มในปี 2563 โดยเป็นโครงการที่อยู่ในวงเงินงบประมาณของกระทรวงคมนาคมที่ต้องดำเนินการอยู่แล้ววงเงิน 26,000 ล้านบาท พร้อมทั้งยังสั่งการให้กระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก การรถไฟแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดโครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้า (Truck Terminal) โครงการขยายการใช้พื้นที่โครงการพัฒนาสถานีรับมอบและส่งตู้บรรทุกสินค้า บริเวณสถานีรถไฟเขาทอง ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ และโครงการสร้างศูนย์บริการจุดพักรถบรรทุก  หรือ Truck Rest Area ขาขึ้นจากทิศใต้ บริเวณ ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ โครงการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันออก ช่วงแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 บรรจบทางหลวงแผ่นดินหลายเลข 3004 และช่วงแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 225 บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3004 โครงการขยายช่องทางจราจรจาก 2 ช่องทาง เป็น 4 ช่องทางการจราจร ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 225 ตลอดเส้นทางสิ้นสุดที่ จังหวัดชัยภูมิ โดยเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางเชื่อมโยงภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้ง ขอให้เร่งรัดจุดที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ตอนเกรียงไกรกลาง-เกยไชย-ศรีมงคล ระยะทาง 83.190 กิโลเมตร.-
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
1,669
ทั้งหมด
175,380