กบง. มีมติคงราคาก๊าซแอลพีจี เพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบร้านอาหารขนาดเล็ก พร้อมปรับอัตราเงินชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง

13/06/2018 08:00
 

            นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน หรือ สนพ. เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน หรือ กบง. ได้พิจารณากลไกดูแลราคาก๊าซแอลพีจีสำหรับประชาชน โดยมีมติคงราคาขายปลีกแอลพีจี ให้อยู่ระดับ 363 บาท ต่อถัง ที่ใช้ในภาคครัวเรือน 15 กิโลกรัมต่อไป ซึ่งจะใช้เงินกองทุนน้ำมันบัญชีแอลพีจีเข้ามาอุดหนุนจำนวน 346 ล้านบาทต่อเดือน ขณะเดียวกันยังมีมติต่ออายุโครงการลดราคาแอลพีจีให้แก่ผู้ประกอบการขายอาหารขนาดเล็ก หรือหาบเร่ แผงลอย ให้อยู่ระดับ 325 บาท ต่อถัง 15 กิโลกรัม ไปจนถึง 31 ธันวาคม 2561 โดยมีบริษัท ปตท. เข้ารับภาระวงเงินรวมประมาณ 250 ล้านบาท นอกจากนี้ ที่ประชุม กบง.ยังมีมติปรับอัตราเงินชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงลง โดยให้อี 20 และ อี 85 ลดลง 37 สตางค์ต่อลิตร ทำให้ราคาน้ำมันอี 20 จากชดเชย 3 บาทต่อลิตร เป็น 2.63 บาทต่อลิตร และอี 85 ชดเชยจาก 9.35 บาทต่อลิตร เป็น 8.98 บาทต่อลิตร รวมถึงเพิ่มการจัดเก็บเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมัน ของน้ำมันเบนซิน น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 และ 91 อีก 37 สตางค์ต่อลิตร ซึ่งจะทำให้ราคาน้ำมันเบนซินจากเดิมเก็บเข้ากองทุน 6.31 บาทต่อลิตร เป็น 6.68 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 95 เดิมเก็บ 35 สตางค์ต่อลิตร เป็น 72 สตางค์ต่อลิตร และแก๊สโซฮอล์ 91 เดิมเก็บ 35 สตางค์ต่อลิตรเป็น 72 สตางค์ต่อลิตร
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
215
ทั้งหมด
539,026