กรมประมง บังคับใช้กฎหมายใหม่ทั่วประเทศ ออกกฎ ใช้เครื่องมือและวิธีทำประมงที่อนุญาตเท่านั้น คุ้มครองสัตว์น้ำจืดฤดูมีไข่ เริ่ม 16 พ.ค.-15 ธ.ค.

17/05/2018 09:00
 

นายอดิศร พร้อมเทพ  อธิบดีกรมประมง  เปิดเผยว่าจะบังคับใช้กฎหมายประมงใหม่ในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค.-15 ธ.ค.นี้ทั่วประเทศ  ซึ่งได้กำหนดฤดูที่สัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อนขึ้นใหม่ โดยกำหนดระยะเวลาที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ และความเหมาะสมของสภาพแวดล้อม โดยได้ออกประกาศในพื้นที่ 45 จังหวัด   ขณะเดียวกัน กำหนด ฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่และเลี้ยงตัวอ่อน ระหว่างวันที่ 16 พ.ค.-15ส.ค.ในพื้นที่ 25 จังหวัด  และ  กำหนด ฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่และเลี้ยงตัวอ่อน ระหว่างวันที่ 16 มิ.ย.-15ก.ย. ในพื้นที่ 7 จังหวัด  โดยภายในระยะเวลาดังกล่าว กำหนดให้เฉพาะ “เครื่องมือ. และวิธีการทำการประมงที่อนุญาต” เท่านั้น ที่สามารถทำการประมงได้ในช่วงเวลาและแหล่งน้ำในจังหวัดดังกล่าว ได้แก่   เบ็ดทุกชนิดที่ไม่มีลักษณะเป็นเบ็ดต่อกันเป็นสายมากกว่า 1 ตัว   ตะแกรง สวิง ช้อน ยอ และชนาง ซึ่งมีขนาดปากกว้างไม่เกิน 2 เมตร และไม่ทำการประมงด้วยวิธีประดาตั้งแต่สามเครื่องมือขึ้นไป   สุ่ม ฉมวก และส้อม  ไซ ตุ้ม อีจู้ ลัน โปง และโทง หรือเครื่องมือที่มีลักษณะและวิธีการคล้ายคลึงกัน   แหที่มีความลึกไม่เกิน 6 ศอก (3 เมตร)   การทำการประมงในพื้นที่แหล่งน้ำปิดที่ไม่ติดต่อกับแม่น้ำ หรือลำธารธรรมชาติ   การทำการประมงเพื่อการศึกษา วิจัย หรือทดลองทางวิชาการ โดยได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมประมง  ทั้งนี้  หากผู้ใดฝ่าฝืนตามประกาศฯ ดังกล่าว  มีโทษปรับตั้งแต่ห้าพันถึงห้าหมื่นบาท หรือปรับจำนวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำประมง
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
1,953
ทั้งหมด
550,813