กรมการขนส่งทางบก เข้มงวดตรวจความพร้อมรถยนต์รับ-ส่งนักเรียน โดยรถทุกคันต้อง ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกและผ่านการรับรองจากโรงเรียน หากละเลยฝ่าฝืนจ

15/05/2018 13:00
 

นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ได้กำชับให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ ตรวจสอบความปลอดภัยและการให้บริการของรถรับส่งนักเรียนอย่างเข้มงวดต่อเนื่องตลอดภาคการศึกษา ทั้งด้านมาตรฐานความปลอดภัยของตัวรถและพนักงานขับรถ โดยต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเด็กนักเรียนที่โดยสาร และเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการในการรับผิดชอบควบคุมดูแลความปลอดภัย ส่วนการนำรถยนต์ส่วนบุคคลทั้งในลักษณะรถสองแถวและรถตู้มาใช้รับ-ส่งนักเรียน ต้องผ่านการรับรองจากโรงเรียนหรือสถานศึกษา และนำรถเข้าตรวจสภาพ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัด ที่โรงเรียนหรือสถานศึกษาตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ โดยจะได้รับอนุญาตให้ใช้รถได้ครั้งละ 1 ภาคการศึกษาเท่านั้น  โดยภายในรถต้องมีเครื่องมือที่จำเป็น สำหรับช่วยเหลือนักเรียนเมื่อมีอุบัติเหตุ ส่วนการติดฟิล์มกรองแสง อนุญาตให้ติดฟิล์มกรองแสงแบบโปร่งใสหรือชนิดใสที่วัดปริมาณแสงผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 เพื่อให้เห็นสภาพภายในรถได้ตลอดคัน   ด้านผู้ขับรถรับ-ส่งนักเรียน ต้องไม่เป็นผู้มีประวัติเสีย และต้องมีทักษะการขับรถและสามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้เป็นอย่างดี จึงกำหนดให้ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถทุกประเภท ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก หรือใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ หรือใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลที่ได้รับอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หากพบการละเลยฝ่าฝืนจะดำเนินการลงโทษหนักทุกราย นอกจากนี้ รถรับส่งนักเรียนทุกคันต้องมีผู้ควบคุมดูแลนักเรียนประจำรถตลอดเวลา ที่รับส่งนักเรียน เพื่อดูแลความปลอดภัย ห้ามนักเรียนยืน กำชับการคาดเข็มขัดนิรภัย และสามารถช่วยเหลือนักเรียนได้ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ เพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครอง
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
2,611
ทั้งหมด
477,864