สำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดเผยตัวเลขว่างงาน เดือนมกราคม เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

14/03/2018 12:00
 

              นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนมกราคมที่ผ่านมา พบว่า จำนวนผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 56.13 ล้านคน เป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมจะทำงาน 37.79 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วยผู้ที่มีงานทำ 37.07 ล้านคน ผู้ว่างงาน 4.75 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 2.43 แสนคน ส่วนผู้ที่อยู่นอกกำลังแรงงานหรือผู้ที่ไม่พร้อมทำงาน 18.34 ล้านคน ได้แก่ แม่บ้าน นักเรียน คนชรา เป็นต้น ขณะที่จำนวนการว่างงานมีทั้งสิ้น 4.75 แสนคน คิดเป็นร้อยละ 1.3 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน จำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 2.6 หมื่นคน อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น จากปีที่ผ่านมา และเพศชายมีอัตราการว่างงานมากกว่าเพศหญิง ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ www.nso.go.th
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
477
ทั้งหมด
319,111