แม่น้ำโขงลดระดับกว่า 1 เมตร หลังเขื่อนจีนไม่ระบายน้ำ ส่งผลให้บางจุดตื้นจนเห็นสันดอนทราย เรือสินค้าขนาดใหญ่ไม่สามารถเดินเรือได้ กระทบการขนส่งจากจีน พม่

14/03/2018 11:00
 

                แม่น้ำโขงระดับน้ำลดลงรวดเร็วกว่า 1 เมตร หลังเขื่อนจีนไม่ระบายน้ำ ส่งผลกระทบกับเรือสินค้าจากจีนและลาว ที่ล่องลงมาเมืองเชียงแสน ทั้งนี้ ช่วงเชียงแสน น้ำแห้งอย่างน่าตกใจ กรมเจ้าท่าเร่งประสานให้เขื่อนจีนเร่งระบายน้ำ ก่อนส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจและภัยแล้ง ซึ่งสถานการณ์น้ำโขงที่ลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา เฉพาะที่ท่าเรืออำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จากข้อมูลของสำนักงานเจ้าท่าจังหวัดเชียงราย พบว่า เมื่อวันที่ 1 มี.ค. ระดับน้ำโขงอยู่ที่ 2.53 เมตร แต่ภายในเวลา 1 สัปดาห์ ลดลงเกือบ 1 เมตร มาอยู่ที่ 1.70 เมตร เมื่อวันที่ 11 มี.ค. จนเห็นสันดอนทรายและเกาะแก่งกลางแม่น้ำโขงชัดเจน หลังเขื่อนจีนไม่ระบายน้ำ ด้านนายสุรนาท ศิริโชติ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาเชียงราย กล่าวว่า แม่น้ำโขงลดลงจนน่าตกใจ และแห้งลงเร็วกว่าปกติของทุกปีในต้นเดือนมีนาคม ส่งผลให้เรือสินค้าและเรือขนาดใหญ่พบอุปสรรคในการเดินทางมายังอำเภอเชียงแสน ตั้งแต่ท้ายเขื่อนจิ่งหง เมืองเชียงรุ้ง ระดับน้ำบางจุดไม่ถึง 2 เมตร ทำให้ต้องใช้เวลาในการเดินทางมากขึ้น และมีเรือสินค้าติดอยู่ที่ร่องมองปาเหลียว ร่องตางอ้อ ในเขตลาวและพม่า ซึ่งเป็นจุดที่น้ำโขงกว้างแต่ก็ตื้นที่สุดเพราะมีหาดทราย-โขดหิน เรือขนาดใหญ่แทบผ่านไปมาไม่ได้ เนื่องจากเส้นทางจากลาวมาถึงอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย มีเกาะแก่งจำนวนมาก สำนักงานเจ้าท่าเชียงราย ต้องออกหนังสือแจ้งเตือนการเดินเรือไปยังเรือขนส่งสินค้าและเรือโดยสารในแม่น้ำโขง มายังเมืองท่าเชียงแสนของไทย และเมืองท่ากวยเหล่นของจีน ระมัดระวังการเดินเรือด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นทางในช่วงลาวและพม่า บริเวณร่องแสนผี ร่องมองป่าเหลียว และร่องตางอ้อ ให้ระมัดระวังโขดหินตลอดเส้นทาง ในช่วงที่น้ำโขงลดระดับ
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
480
ทั้งหมด
319,114