รองนายกรัฐมนตรี ระบุ ร่าง พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เรื่องการจัดเก็บภาษีจากทรัพย์สินดิจิทัล เป็นการป้องการฟองเงินหรือหลอกลวงประชาชน

14/03/2018 10:00
 

   นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้ชี้แจงถึงรายละเอียดของร่างพระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เรื่องการจัดเก็บภาษีจากทรัพย์สินดิจิทัล ต่อที่ประชุม ครม.ว่า กฎหมายดังกล่าว จะกำกับดูแลไม่ให้มีการนำเรื่องนี้ไปใช้ ในกระบวนการฟอกเงินหรือหลอกลวงประชาชน เช่นเดียวกับกรณีของแชร์ลูกโซ่ โดยคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ที่ต้องดูรายละเอียดให้รอบคอบ ก่อนที่จะมีการเผยแพร่ต่อสาธารณชน จึงขอนำเรื่องนี้ไปตรวจสอบในรายละเอียดให้ถูกต้องชัดเจนอีกครั้ง หากจำเป็นต้องแก้ไขในสาระสำคัญของกฎหมาย ก็ต้องนำเสนอให้ ครม.เห็นชอบอีกครั้งในสัปดาห์หน้า โดยเฉพาะในส่วนของอัตราภาษี 15% นั้น ยังไม่เคยมีการจัดเก็บมาก่อน ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ แต่หากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข ก็จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุม ครม. เห็นว่า การกำกับดูแลเงินดิจิทัลเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนละเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นใหม่ในประเทศ และขณะนี้มีธุรกิจเอกชนเป็นจำนวนมาก เตรียมที่จะระดมทุนผ่านสินทรัพย์ดิจิทัล จึงจำเป็นต้องดำเนินการอย่างรอบคอบและรัดกุมมากที่สุด โดยหลังจาก พ.ร.ก.การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลมีผลบังคับใช้ กระทรวงการคลังจะออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีก 4 ฉบับ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. จะออกกฎหมายเพิ่มเติมอีก    5 ฉบับ เพื่อกำหนดแนวทางการกำกับดูแลสกุลสินทรัพย์ดิจิทัลและการระดมทุนด้วยเงินดิจิทัล
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
482
ทั้งหมด
319,116