กรมทรัพยากรน้ำเตรียมจัดงานวันน้ำโลก ประจำปี 2561 ในหัวข้อ “วิถีน้ำ วิถีธรรมชาติ” ตามแนวทางศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 22 มีนาคมนี้

14/03/2018 08:00
 

            นายวรศาสน์ อภัยพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เปิดเผยว่า  กรมทรัพยากรน้ำเตรียมจัดงานวันน้ำโลก ประจำปี 2561 ในวันที่ 22 มีนาคมนี้ ณ ฮอลล์ 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด “วิถีน้ำ วิถีธรรมชาติ” ภายใต้นโยบายไทยนิยม ยั่งยืน ในสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลก ประจำปี 2561 มุ่งเน้นให้ความสำคัญเรื่องการจัดการน้ำในทุกด้านอย่างยั่งยืน  ด้วยวิถีทางธรรมชาติ ตามแนวทางศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องจากองค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 22 มีนาคมของทุกปีเป็นวันน้ำโลก ในปี 2018 องค์การสหประชาชาติ กำหนดหัวข้อ “Nature-based Solutions for Water” โดยปีนี้ประเทศไทยเน้นความสำคัญเรื่องการจัดการน้ำในทุกด้าน คือ ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง น้ำเสีย ด้วยการร่วมกันอนุรักษ์ พัฒนาแหล่งน้ำ และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาด  ปราศจากสารปนเปื้อน  เพื่อการอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนในอนาคต ที่สำคัญให้ประเทศมีการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นธรรมเละเท่าเทียมจะช่วยส่งเสริมความมั่นคงในระดับฐานรากได้ดี            ทั้งนี้ ปัญหาการขาดแคลนน้ำปัจจุบันทวีความรุนแรงมากขึ้น จนอาจก่อให้เกิดการแย่งชิงน้ำขึ้นในอนาคต จำเป็นต้องกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในหมู่มวลมนุษยชาติ  โดยเฉพาะการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
474
ทั้งหมด
319,108