รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เผยความคืบหน้าการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขณะนี้ลงพื้นที่พบปะประชาชนแล้วกว่า 56,000 หมู่บ้าน พร้อมคาด จะสรุปควา

13/03/2018 12:00
 

             พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงความคืบหน้าการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งขณะนี้ได้เข้าสู่สัปดาห์ที่ 4 ที่ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ได้ลงพื้นที่ประชาคมหมู่บ้านรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของพี่น้องประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชนนั้น ว่า ทีมขับเคลื่อนฯระดับตำบล ได้ลงพื้นที่พบปะประชาชนแล้วกว่า 56,000 หมู่บ้าน มีประชาชนเข้าร่วมกว่า 6 ล้านคน หรือประมาณร้อยละ 70 ของพื้นที่ทั้งหมด ที่ทีมขับเคลื่อนฯจะต้องลงพื้นที่ ซึ่งความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่เกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลัก ทั้งด้านสาธารณูปโภค น้ำดื่มน้ำใช้ น้ำเพื่อการเกษตร และถนน ทั้งนี้ คาดว่า จะมีการนำข้อสรุปความต้องการของประชาชนเสนอขึ้นมาประมาณวันที่ 20 มีนาคมนี้ แต่อย่างไรก็ตาม การพิจารณาความต้องการของประชาชนจะเป็นไปตามขั้นตอนในพื้นที่ ขณะที่กระทรวงมหาดไทย ก็จะติดตามและพิจารณาว่าโครงการใดที่สมควรจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณบ้าง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ยังกล่าวอีกด้วยว่า สำหรับงบประมาณเพิ่มเติมที่จะนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม ครม.และ สนช.คาดว่าระยะเวลาในการดำเนินการและการทำแผนงาน/โครงการนั้นจะมีความสอดคล้องกัน โดยเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถนำเข้าสู่ที่ประชุม สนช. พิจารณาได้ประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงเมษายนนี้ ซึ่งแผนงานและโครงการขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนการพิจารณา ส่วนจะพิจารณาอนุมัติหรือไม่อย่างไรขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและเป็นไปตามแผนงานของรัฐบาลที่สร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับประชาชน 
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
341
ทั้งหมด
272,762