กรมบังคับคดี เปิดช่องทางด่วนพิเศษไกล่เกลี่ย และเร่งสางลูกหนี้กองทุน กยศ. ก่อนถูกยึดทรัพย์

13/02/2018 14:00
 

น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่า กรมบังคับคดี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการให้บริการตั้งเรื่องบังคับคดีโดยช่องทางด่วน (ฟาสต์แทร็ก) และการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลล้มละลายกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)   ทั้งนี้ กรมบังคับคดีจะอำนวยความสะดวกกับ กยศ.ในการนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน เว้นแต่กรณีเร่งด่วนให้แจ้งล่วงหน้า 1 วันทำการ เพื่อดำเนินการตั้งเรื่องบังคับคดี หรือการยึดทรัพย์สิน หรือการอายัดทรัพย์สิน รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับบุคคล ล้มละลายผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย กยศ.จะใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาความสามารถ ในการทำนิติกรรมของผู้ขอกู้ยืมเงิน และผู้ค้ำประกัน ตลอดจนเพื่อประโยชน์ในการขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย   ขณะเดียวกัน จะจัดให้มีการประชุมประเมินผลการดำเนินการร่วมกันเป็นระยะ เพื่อร่วมกันปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ และเพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

ด้าน นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กล่าวว่า ปัจจุบันกองทุนฯ มีผู้กู้ยืม ที่ศาลตัดสินมีคำพิพากษาแล้ว 1.2 ล้านราย   โดยขณะนี้มีผู้กู้ยืมที่ผิดนัดและไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษาและเข้าสู่กระบวนการบังคับคดีแล้ว 2 แสนราย และยังมีผู้กู้ยืม ที่จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดี 1 ล้านราย   เพื่อเป็นการป้องกันการถูกบังคับคดี ซึ่งสามารถเจรจาไกล่เกลี่ยที่กองทุน กยศ. หรือสำนักงานบังคับคดีในแต่ละจังหวัด

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
1,647
ทั้งหมด
350,081