นายกรัฐมนตรี ยืนยัน รัฐบาลมีเจตนารมณ์ชัด มุ่งแก้ปัญหาสิทธิมนุษยชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข

12/02/2018 13:00
 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ เพื่อประกาศวาระแห่งชาติ "สิทธิมนุษยชน ร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ว่า เรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นหลักการสำคัญที่ทุกชาติยึดถือ ซึ่งรัฐบาลมีเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการมุ่งมั่นส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ทั้งคนในประเทศและชาวต่างชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข สามัคคี รู้สิทธิ รู้หน้าที่ และไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น  ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญปี 2560 ได้กำหนดเรื่องของสิทธิมนุษยชนไว้ โดยมีความมุ่งหวังที่จะลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม และนำไปสู่การเป็นสังคมที่เกื้อกูล ขณะเดียวกัน ต้องไม่ละเลยกฎหมายลูกอื่นๆ ที่ให้ความคุ้มครองเรื่องเสรีภาพเอาไว้ ซึ่งทุกฝ่ายจะต้องเรียนรู้กฎหมาย และต้องไม่ให้กฎหมายถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความขัดแย้ง  นายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า แม้ตนเองจะไม่ใช่ผู้นำที่ดีที่สุด แต่มีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ในประเทศให้ได้ พร้อมคาดหวังว่าทุกคนจะร่วมมือ และนำวาระแห่งชาตินี้ไปประกอบในนโยบาย เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนร่วมกันต่อไป
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
2,031
ทั้งหมด
550,891