กรมชลประทาน เตรียมตั้งวอร์รูมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนา และคำนึงถึงความต้องการของประชาชน

12/02/2018 12:00
 

นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทานมีความพร้อมในการดำเนินการตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ที่จะมีการส่งเจ้าหน้าที่ของกรมฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในระดับต่างๆ และการใช้กลไกของชลประทานจังหวัดประสานการทำงานกับคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ โดยเน้นบทบาทการทำงานใน 2 ด้านหลัก คือ การปรับทุกข์และสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทำงานของกรมชลประทาน ที่ครอบคลุมทั้งการบริหารจัดการน้ำ การจัดการพื้นที่การเกษตร และการดำเนินยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำที่ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน สามารถเพิ่มปริมาณการเก็บเก็บน้ำทั่วประเทศ ได้ถึง 1,483 ล้านต่อลูกบาศก์เมตร ครอบคลุมพื้นที่ชลประทานได้กว่า 2.38 ล้านไร่  นอกจากนี้ ยังมีงานด้านการผูกมิตร ที่จะต้องเข้าไปรับทราบความคิดเห็นและความต้องการของประชาชน เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลวางแนวทางแก้ปัญหาให้กับประชาชน ทั้งนี้ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะมีการตั้งคณะติดตามการทำงาน หรือวอร์รูมขับเคลื่อนนโยบายไทยนิยม ยั่งยืน ให้แต่ละกรม รวมถึงกรมชลประทาน ส่งเจ้าหน้าที่มาประจำศูนย์ฯ เพื่อรับข้อมูลจากประชาชนที่เกี่ยวข้องกับกรมของตนเองเพื่อนำไปสู่กระบวนการแก้ปัญหาและพัฒนาความต้องการของประชาชน
 
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
1,629
ทั้งหมด
350,063