อธิบดีกรมสรรพากร เผย ประเทศไทยและกัมพูชา เว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างประเทศ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. ที่ผ่านมา

12/01/2018 10:00
 

 

                นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ไทยกับประเทศกัมพูชามีความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทย-กัมพูชา โดยผู้เสียภาษีจะสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทาง ภาษีได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2561 เป็นต้นไปทั้งนี้ ผลของความตกลง ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เสียภาษีในการขจัดหรือบรรเทาภาระภาษีซ้ำซ้อนระหว่างประเทศ เสริมสร้างบรรยากาศการลงทุนระหว่างกัน ทำให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ได้มากขึ้น เช่น หากนักลงทุนไทยได้รับเงินได้ประเภทเงินปันผล ดอกเบี้ย หรือค่าสิทธิ จากกัมพูชา จะได้รับการลดอัตราภาษีที่ต่ำกว่าอัตราภาษีภายในประเทศ นอกจากนี้ ความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนไทย-กัมพูชา นับเป็นความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนฉบับที่ 61 ที่รัฐบาลไทยจัดทำกับรัฐบาลต่างประเทศของทั้ง 61 ประเทศ ได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร.1161
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
388
ทั้งหมด
353,792