ศรชล.ยังเข้มงวดมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ระลอกที่ใหม่ ด้วยการตรวจสถานปรกอบการ และเรือประมงในพื้นที่ อย่างต่อเนื่อง

23/02/2021 18:00
 

           ศรชล.ภาค 1 โดยศรชล.จังหวัดระยอง นำโดย น.อ.อนุพงค์ จันทร์พฤกษ์ รอง ผอ.ศรชล.จังหวัดระยอง ในฐานะหัวหน้าชุดเฉพาะกิจตรวจสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำจังหวัดระยอง ได้บูรณาการร่วมกับ ศคท.จว.รย. และเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง   เข้าตรวจสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ ลูกจ้างได้รับการตรวจ 18 คน    ไม่พบการกระทำความผิด ไม่พบมีการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้ หรือเข้าข่ายการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแต่อย่างใด  

           ด้าน ศรชล.ภาค 2 โดย ศคท.จว.สงขลา ร่วมกับ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 8 (สงขลา) ในการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด -19 ให้กับลูกเรือประมงจำนวน 3 ลำ  คือ เรือ ป.วิหรูน ทอง  ประเภทเรือ อวนลากแผ่นตะเฆ่ มีลูกเรือจำนวน 3 คน // เรือ โชคชัยกร   ประเภทเรือ อวนช้อนปลา จะละเม็ด มีลูกเรือจำนวน 9 และ เรือ ส.พรอารีรักษ์ 9   ประเภทเรือ อวนลากแผ่นตะเฆ่ มีลูกเรือจำนวน 5 คน   ผลการคัดกรองโดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ไม่พบผู้ใดมีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส

           ขณะที่ ศรชล.ภาค 3  โดย ศคท.จังหวัด ภก.   บูรณาการ ด่านตรวจประมงภูเก็ต ตรวจเรือประมงแจ้งเข้าออกหน้าท่า และเพิ่มความเข้มงวดการตรวจคัดกรองวัดไข้ลูกเรือประมงที่แจ้งเข้าออกอย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ระลอกที่ใหม่ และแจ้งให้ลูกเรือประมง และผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคตามมาตรฐานสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ผลการปฏิบัติไม่พบผู้มีไข้เกิน 37.5 องศาเซลเซียส หรือผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัส COVID – 19 
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
6,454
ทั้งหมด
470,704