กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ เฝ้าระวังภาคใต้ฝนตกเพิ่มขึ้น พร้อมปรับแผนการเพาะปลูกพืชหน้าแล้งเพิ่มขึ้น 270,000 ไร่ หลังน้ำมีเพียงพอ

21/01/2021 13:00
 

              กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.)  รายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศวันนี้ว่า ส่วนใหญ่มีฝนเล็กน้อยในบางพื้นที่บริเวณ จ.ภูเก็ต โดยแม่น้ำสายหลักน้ำน้อยถึงน้ำมากและมีแนวโน้มลดลง ภาพรวมปริมาณน้ำใช้การแหล่งน้ำทุกขนาด 24,443 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 42 และแหล่งน้ำขนาดใหญ่ 18,322 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 38 จุดเฝ้าระวังน้ำน้อยยังคงอยู่ในพื้นที่ 13 แห่ง แบ่งเป็น ภาคเหนือ 10 แห่ง , ภาคตะวันออก 1 แห่ง และภาคตะวันตก 2 แห่ง ทั้งนี้ กอนช.ได้แจ้งแผนการเพาะปลูกพืชหน้าแล้งในเขตชลประทานปี 2563/64 เนื่องจากสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำมีปริมาณน้ำเพียงพอที่จะสนับสนุนการส่งน้ำเพื่อการเกษตรหน้าแล้งปี 2563/64 เพิ่มมากขึ้น โดยปรับแผนการเพาะปลูกพืชจากเดิม 1.63 ล้านไร่ ปรับเพิ่ม 270,000 ไร่ รวมเป็น 1.90 ล้านไร่

            กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ยังได้เฝ้าระวังคุณภาพน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา ณ สถานีสูบน้ำสำแล จ.ปทุมธานี มีค่าความเค็มอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนน้ำเพื่อการเกษตร บริเวณแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำแม่กลอง และแม่น้ำบางปะกง มีค่าความเค็มอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเช่นกัน

 
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
6,867
ทั้งหมด
471,117