โฆษกกระทรวงการคลัง เผย เกษตรกร จำเป็นต้องลงทะเบียน ผ่าน www.เราชนะ.comเพื่อเข้าร่วมโครงการ ในการที่จะรับเงิน 7,000 บาท

21/01/2021 09:00
 

              น.ส.กุลยา ตันติเตมิท โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงกรณีที่ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกร จำเป็นต้องลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมโครงการเราชนะ ที่รัฐบาลแจกเงิน 7,000 บาท หรือไม่ นั้น เกษตรกรถือเป็นหนึ่งในผู้ประกอบอาชีพอิสระ จึงอยู่ในกลุ่มที่ได้รับการเยียวยา โดยเกษตรกร ผู้ที่อยู่ในระบบฐานข้อมูล อาทิ ผู้เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือผู้ที่เข้าร่วมในโครงการคนละครึ่ง และ โครงการเราเที่ยวด้วยกัน ก็ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน ส่วนผู้ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน www.เราชนะ.com น.ส.กุลยา กล่าวว่า สาเหตุที่เกษตรกรที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ต้องลงทะเบียนใหม่ เพื่อรับสิทธิโครงการเราชนะ ทั้งที่มาตรการเราไม่ทิ้ง กลุ่มเกษตรการไม่ต้องลงทะเบียน เนื่องจากการลงทะเบียนมาตรการเราไม่ทิ้งกัน ใช้ฐานข้อมูลจากการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเป็นฐานข้อมูลแบบครัวเรือน ไม่ใช่รายบุคคล ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงต้องปรับปรุงข้อมูลใหม่ เป็นข้อมูลเกษตรกรแบบรายบุคคล เพื่อให้สามารถเยียวยาเกษตรกรได้อย่างครอบคลุม จึงขอให้ทำการลงทะเบียนอีกครั้ง น.ส.กุลยา กล่าวว่า กลุ่มเกษตรกรที่จะได้รับสิทธิจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่กำหนด อาทิ ต้องไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากเกินกว่า 5 แสนบาท หรือ มีรายได้ไม่ถึง 3 แสนบาทต่อปี หากเกษตรผู้มีเงินฝากและรายได้สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง จะถูกระบบคัดกรองและตัดสิทธิในโครงการ โดยรัฐบาลเปิดโครงการนี้ เพื่อเยียวยาประชาชนในทุกกลุ่มอาชีพอิสระ แต่ต้องไม่เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีฐานะ เกินเกณฑ์ที่โครงการเราชนะกำหนด เพื่อให้เม็ดเงินเยียวยาเข้าไปช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยจริงๆ
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
6,651
ทั้งหมด
470,901