ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีมติ ผ่านกฎหมายทำแท้ง ด้วยเสียงข้างมาก 276 ต่อ 8 เสียง วาระ3 ตั้งครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ สามารถยุติการตั้งครรภ์ได้

21/01/2021 08:00
 

             ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวานนี้ มีมติเสียงข้างมาก 276 ต่อ 8 เสียง เห็นชอบวาระ 3 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา เพื่อแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำแท้ง ตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ภายหลังกรรมาธิการฯ พิจารณาแล้วเสร็จ โดยมีสาระสำคัญในการแก้ไข ได้แก่ การกำหนดอายุครรภ์ไม่เกิน  12 สัปดาห์ ที่สามารถยุติการตั้งครรภ์ได้โดยมีเงื่อนไข และการลดโทษหญิงที่ยอมให้ผู้อื่น ทำให้ตนเองแท้งลูก เมื่ออายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ จากไม่เกิน 6 เดือน เป็น 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้ ประธานสภาผู้แทนราษฎร จะส่งร่างกฎหมายดังกล่าวให้วุฒิสภา นำไปพิจารณาให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนก่อนส่งร่างกฎหมายกลับไปยังนายกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้มีผลใช้บังคับต่อไป
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
6,636
ทั้งหมด
470,886