กระทรวงการคลัง เตรียมเสนอ ครม.ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ยกเว้นค่าธรรมเนียมโอนอสังหาริมทรัพย์

20/01/2021 22:00
 

        นายอาคม พิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างเตรียมการพิจารณาออกมาตรการทางภาษีเพิ่มเติม เพื่อช่วยให้ประชาชนมีสภาพคล่อง ตลอดจนกระตุ้นการใช้จ่ายและการบริโภคในประเทศเพิ่มขึ้น ในสถานการณ์โรคโควิด-19 โดยสัปดาห์หน้าจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจะเป็นการลดภาษีที่ดินลง ร้อยละ 90 และยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเหลือเพียงร้อยละ 0.01 นอกจากนี้ จะขอเวลาประเมินผลโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 1-2 ก่อนจะพิจารณาระยะที่ 3 เชื่อว่าโครงการเราชนะจะทำให้มีเม็ดเงินกระจายไปทั่วประเทศ 2.1 แสนล้านบาท ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก นอกเหนือจากโครงการคนละครึ่ง
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
6,627
ทั้งหมด
470,877