สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานสร้างอาหาร สร้างอาชีพให้กับนักเรียน และผู้ปกครอง

20/01/2021 21:00
 

            ที่โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก ต.หนองเหล็ก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่โรงเรียนและเกษตรกร ในชุมชนที่โรงเรียน ตั้งอยู่ภายใต้โครงการขยายผลเกษตร เพื่ออาหารกลางวัน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายอำเภอโกสุมพิสัย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชุมชนเกษตรกร เข้าร่วมในพิธี ซึ่งได้ดำเนินการในพื้นที่ 13 โรงเรียน ใน 13 อำเภอของจังหวัดมหาสารคาม

        ทั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยในปัญหา และผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 จึงได้พระราชทาน “เมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน” ที่ผลิตจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ ให้แก่ โรงเรียนและชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่ ภายใต้โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 13 โรงเรียน 13 ชุมชนเกษตรกร จำนวน 260 ราย สำหรับนำไปปลูกรับประทาน และสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกในรุ่นต่อไปได้ ซึ่งประกอบด้วยเมล็ดพันธุ์ผัก จำนวน 510 ชุด สำหรับนำไปปลูกรับประทานและสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกในรุ่นต่อไปได้ อีกทั้งเป็นการลดระดับความรุนแรงการขาดสารอาหาร โรงเรียนมีแปลงผักไว้ประกอบอาหารเพียงพอ และชุมชนสามารถสนับสนุนโรงเรียน ซึ่งจะทำให้เกิดความเข้มแข็งสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับโรงเรียนและชุมชนเมื่อประสบปัญหาวิกฤตต่างๆได้ อีกทั้งเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนและความยั่งยืนต่อไป
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
6,619
ทั้งหมด
470,869