นายกรัฐมนตรี สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปราบปรามบ่อนการพนัน สิ่งผิดกฎหมาย ที่เป็นแหล่งแพร่โควิด-19

13/01/2021 22:00
 

         นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่   นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทุกส่วนราชการ ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  อาทิ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกองบัญชาการทหารสูงสุด ร่วมสนธิกำลังกันอย่างเข้มข้น เพื่อปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย ซึ่ง นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับบทบาทของภาคประชาชน ที่สามารถร่วมเป็นกำลังสำคัญปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายที่บั่นทอนความมั่นคงของชาติได้ ด้วยการแจ้งเบาะแสมาที่นายกรัฐมนตรีโดยตรงผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น สายด่วน 1111 ตู้ปณ. 1111 ปณ. ทำเนียบรัฐบาล เว็บไซต์ www.1111.go.th แอปพลิเคชัน PSC 1111 (Mobile App PSC 1111) จุดบริการประชาชน 1111 ทำเนียบรัฐบาล

           นายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า ผู้ที่แจ้งเบาะแส จะได้รับความคุ้มครองและรักษาเป็นความลับ ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย และเพิ่มความเข้มข้นขึ้นเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้ ขอขอบคุณประชาชนทุกคนที่ร่วมมือกับรัฐบาลในการหยุดยั้งโควิด-19 และร่วมเป็นหูเป็นตา สอดส่องดูแลความเรียบร้อย ปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายไปพร้อมกัน   
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
4,126
ทั้งหมด
128,710