พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานผ้าห่มกันหนาว แก่ราษฎร จ.ลำพูน

13/01/2021 20:00
 

            พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยราษฎร ที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดลำพูน ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในฐานะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ประจำจังหวัดลำพูน เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 2,000 ผืน ไปมอบแก่ตัวแทนราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอแม่ทา และอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน  ณ ศาลาอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดลำพูน เพื่อช่วยบรรเทาความหนาวในเบื้องต้น  และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยซึ่งการได้รับพระราชทานผ้าห่มกันหนาวในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น .-
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
4,114
ทั้งหมด
128,698