ศอ.บต. มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่จิตอาสาเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ชายแดนใต้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

13/01/2021 17:00
 

           วันนี้ ที่ ห้องประชุมน้อมเกล้า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานในการมอบถุงยังชีพพระราชทานจากมูลนิธิอาสา เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ องค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร  มหาวัชรราชธิดา องค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก แก่สมาชิกศูนย์เตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ชายแดนใต้ โดยแบ่งเป็น จังหวัดนราธิวาส 176 ถุง จังหวัดยะลา 157 ถุง  จังหวัดปัตตานี  64 ถุง  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมของจิตอาสาเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ชายแดนใต้ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้ออง เข้าร่วม

            สำหรับ ศูนย์เตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ชายแดนใต้ เดิมชื่อ “เครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนลุ่มน้ำปัตตานี” ได้มีการขยายสมาชิกเตือนภัยพิบัติครอบคลุมไปยังสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามรับสั่งของ พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เมื่อ วันที่ 5 มีนาคม 2563 ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส เพื่อดูแลการแจ้งเตือนภัยพิบัติให้ครอบคลุมทั้งสามจังหวัด คือ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และ จังหวัดนราธิวาส  โดยรับสั่งให้มีการขยายสมาชิกเตือนภัยพิบัติไปยังพื้นที่เสี่ยงและต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อ ศูนย์เตือนภัยพิบัติชุมชนเครือข่ายลุ่มน้ำปัตตานี เป็น ศูนย์เตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ชายแดนใต้ ปัจจุบัน มีสมาชิก ทั้ง หมด 397 คน โดยแบ่งเป็นดังนี้ จังหวัดนราธิวาส 176 คน จังหวัดยะลา 157 คน จังหวัดปัตตานี 64 คน

             จากการดำเนินงานของ ศูนย์เตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ชายแดนใต้ ได้มีการกระจายไปยังชุมชนอื่น ๆและยังมีอีกหลายพื้นที่ ยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก ซึ่งขณะนี้อยู่ขั้นตอนพิจารณาในการขยายเพิ่มเพื่อให้สามารถครอบคลุมไปยังทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัยพิบัติของตำบล
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
4,089
ทั้งหมด
128,673