โฆษก ศบค. เผย ผู้ติดโควิดจากตลาด 39.69% พร้อมกำชับ 10 จว.เข้มมาตรการป้องกันโรค เพื่อลดตัวเลขผู้ป่วยใหม่

13/01/2021 15:00
 

            นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. กล่าวว่า ในวันนี้พบจังหวัดที่มีรายงานผู้ติดเชื้อ 60 จังหวัด จาก 77 จังหวัดทั่วไทย จำแนกรายจังหวัดที่มีผู้ป่วยสะสมมากกว่า 50 ราย มี 10 จังหวัด จังหวัดที่มีผู้ป่วยสะสมไม่เกิน 50 ราย มี 12 จังหวัด จังหวัดที่มีผู้ป่วยสะสมไม่เกิน 10 รายมี 38 จังหวัด จังหวัดที่ไม่มีรายงานผู้ป่วยมาก่อน 17 ราย อย่างไรก็ตาม ในกลุ่ม 38 จังหวัดขอให้คงที่ตรงนี้ และขอให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ใน 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อมากกว่า 50 ราย คือ สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง กรุงเทพฯ สมุทรปราการ จันทบุรี นนทบุรี นครปฐม อ่างทอง และปทุมธานี ซึ่งหากทุกภาคส่วนใน 10 จังหวัดร่วมมือกัน ดูแลสุขลักษณะส่วนตัว ไม่มีการเล่นพนัน ไม่มีการเที่ยวสถานบันเทิงผิดกฎหมาย ฯลฯ ก็ช่วยลดจำนวนผู้ป่วยลงได้ เพราะตัวเลขกลุ่มนี้มีมาก หากลดลงได้จะช่วยภาพรวมทั้งหมด รวมทั้งจังหวัดอื่นๆ ก็ต้องช่วยกันหมด นพ.ทวีศิลป์กล่าวอีกว่า ช่วงเช้าที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) มีการประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC) โดย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีการพิจารณาข้อมูลร้อยละของผู้ป่วยจำแนกตามปัจจัยเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2563-12 มกราคม 2564 จากจำนวนผู้ป่วยที่ทราบประวัติทั้งหมด 4,048 ราย โดยอันดับหนึ่งพบว่ามาจากค้นหาเชิงรุก ร้อยละ 44.38 รองลงมาเป็นแรงงานต่างชาติ ร้อยละ 39.76 สถานที่ชุมชน ตลาด ร้อยละ 39.69 สัมผัสผู้ป่วยยืนยืน (ผู้ป่วยที่เคยติดแล้ว และนำเชื้อมาติดกับครอบครัวหรือคนใกล้ชิด) ร้อยละ 10.63 สถานบันเทิง 3.74 บ่อนการพนัน ร้อยละ 2.98 สัมผัสบุคคลในครอบครัว ร้อยละ 1.92 สนามชนไก่ ร้อยละ 1.18 ร้านอาหาร ร้อยละ 0.76 และสถานที่แออัด ร้อยละ 0.63
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
4,052
ทั้งหมด
128,636