กรมควบคุมมลพิษ คาด ค่าฝุ่น PM2.5 วันนี้อยู่ในเกณฑ์ดี แต่จะเพิ่มสูงวันที่ 24 พฤศจิกายน ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ

22/11/2020 13:00
 

                นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ในฐานะประธานศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) กล่าวว่า ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ได้คาดการณ์ช่วงวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน ค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีถึงปานกลาง มีแนวโน้มฝุ่นละอองขนาดเล็กลดลงต่อเนื่อง แต่จะเพิ่มสูงขึ้นในวันที่ 24 พฤศจิกายนอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ แบ่งเป็น วันที่ 22 พฤศจิกายน ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร  คุณภาพอากาศดีและแนวโน้มฝุ่นลดลง  อาจจะพบเพียงกลุ่มกรุงเทพมหานครตะวันออกบางพื้นที่  มีแนวโน้มฝุ่นสูงในระดับควรเฝ้าระวัง และจังหวัดปริมลฑลอยู่ในเกณฑ์ดี // วันที่ 23 พฤศจิกายน ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นต่อเนื่อง โดยกรุงเทพมหานครคุณภาพอากาศดีขึ้น และจังหวัดปริมลฑลอยู่ในเกณฑ์ดี

                สำหรับวันที่ 24 พฤศจิกายน ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง กรุงเทพมหานครมีแนวโน้มฝุ่นละอองขนาดเล็กเพิ่มสูงขึ้น โดยกลุ่มกรุงธนเหนือและใต้   กลุ่มกรุงเทพมหานครกลางและใต้ มีแนวโน้มฝุ่นสูงในระดับที่ควรเฝ้าระวัง ส่วนจังหวัดปริมลฑล อยู่ในเกณฑ์ดี แต่พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการอาจพบฝุ่นละอองขนาดเล็กสูงขึ้นบางพื้นที่
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
4,372
ทั้งหมด
128,956